5 de juny 2014

Diagnosi ambiental de la conca de la riera d'Arenys: avaluació i diagnosi ambiental de l'estat de la conca

TORRENT I BESCÓS, Lluís. Diagnosi ambiental de la conca de la riera d’Arenys: avaluació i diagnosi ambiental de l’estat de la conca [mecanoscrit inèdit]. [ 2002?]. 250 f.


Diagnosi ambiental de la conca de la Riera d'Arenys
Ampli  estudi sobre la Riera d’Arenys de Munt i de Mar, no només com a element natural, sinó que analitza altres factors com l’econòmic i la seva influència sobre aquesta. 
Part alta de la Riera de Sobirans a l'estiu
Part alta de la Riera de Sobirans a l'estiu