5 de juny 2014

El cobriment de la riera d'Arenys de Munt: necessitat o comoditat?

CARBONELL MADERN, Maria. El cobriment de la riera d’Arenys de Munt: necessitat o comoditat?. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona. Ciències Ambientals. Barcelona, 2006El cobriment de la riera d'Arenys de Munt: necessitat o comoditat?
En aquest treball l’autora tracta dels problemes de conviure amb un sistema fluvial, que és una via principal de circulació, des d’un punt de vista conservacionista. Les sol·lucions són diferents si  es busquen pensant en la Riera com un problema o si pel contrari es busquen pensant que és un sistema fluvial.