10 de juny 2014

El darrer cavaller de Jalpí

BOU, Joan; SERRA, Elena. El darrer cavaller de Jalpí. Tordera: l’Ajuntament, 1997. 52 p.

August M. De Borràs-Jalpí
Biografia d’August M. De Borràs-Jalpí, darrer cavaller de Jalpí i descendent d’una família que generació rere generació exerciren el càrrec de batlles naturals de Sant Celoni i Arenys. Els dominis de la família s’estenien per Tordera i poblacions del voltant. L'estudi se centra en els projectes que dugué a terme a Tordera on havien viscut els seus avantpassats.