27 de juny 2014

Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva


SIMON i TARRÉS, Antoni (ed.). Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993. 290 p. (Biblioteca Torres Amat. Memòries i Diaris Personals de la Catalunya Moderna; 11). ISBN 84-7256-947-0  

Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva
Edició de diaris i memòries personals de personalitats de l’antic vescomtat de Cabrera dels segles XVII a XVIII. Hi podem trobar la transcripció completa de les memòries de mossèn Jaume Avellà, capellà de la casa Sala, i les memòries de la família Bellsolell de la casa Bellsolell de la Torre.