4 de jul. 2014

Un tomb per la història d'Arenys de Munt (1931-1948)

AMAT TEIXIDÓ, Jordi. Un tomb per la història d’Arenys de Munt: 1931-1948. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1999. 172 p. (Estudis Maresmencs). ISBN 84-281-096-48Arenys de Munt història
Estudi en profunditat del període històric comprès entre la proclamació de la República i el primer franquisme. amb moltes dades estadístiques i personals.